دانش آموزان دبیرستان شاهد شهید مدرّس منطقه 12 تهران مسؤولیت محتوای وبلاگها با خود دانش آموز است . http://modares12.mihanblog.com 2020-02-14T11:55:54+01:00 text/html 2015-01-29T07:10:09+01:00 modares12.mihanblog.com عادل اشکبوس تاریخچه دبیرستان مدرس http://modares12.mihanblog.com/post/4 text/html 2012-11-16T20:15:59+01:00 modares12.mihanblog.com عادل اشکبوس آدرس وبلاگ های دانش آموزان دبیرستان مدرّس http://modares12.mihanblog.com/post/1 <FONT size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT size=3> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>درج لینک دانش آموزان دبیرستان مدرّس در این وبلاگ به معنی تأیید محتوای آنها از نظر علمی یا هر نظر دیگر نیست و مسؤولیّت محتوای آنها با خود دانش آموز است .</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl></P></FONT></SPAN></FONT> text/html 2011-05-07T02:54:22+01:00 modares12.mihanblog.com عادل اشکبوس چگونگی ارسال لینک شما به بخش لینکدونی وبلاگ مرکزی دبیرستان http://modares12.mihanblog.com/post/2 <span style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt" lang="FA"> <p style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl"><span style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt" lang="FA">1) در بخش لینکدونی یعنی همین سمت راست روی « ارسال لینک روزانه » کلیک کنید.</span></p> <p style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl"><span style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt" lang="FA">2) یک صفحه باز می شود که در آن سه چیز از شما می خواهد :</span></p> <p style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl"><span style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt" lang="FA">آدرس لینک یعنی آدرس وبلاگ شما </span></p> <p style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl"><span style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt" lang="FA">عنوان لینک که حتماً نام و نام خانوادگی و سال تحصیلی و &nbsp;کلاستان را بنویسید . برای نمونه این گونه بنویسید:<span>&nbsp; </span>بهروز ایرانی دوم ریاضی کلاس 203 سال 1389-1390</span></p> <p style="LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl"><span style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt" lang="FA">3)توضیحات . در اینجا موضوع وبلاگتان را بنویسید . تا دوستان شما با نگاه داشتن مکان نما روی آدرس لینک شما بتوانند بفهمند موضوع این وبلاگ چیست. </span></p></span>