دانش آموزان دبیرستان شاهد شهید مدرّس منطقه 12 تهران مسؤولیت محتوای وبلاگها با خود دانش آموز است . tag:http://modares12.mihanblog.com 2018-09-22T03:25:05+01:00 mihanblog.com تاریخچه دبیرستان مدرس 2015-01-29T07:10:09+01:00 2015-01-29T07:10:09+01:00 tag:http://modares12.mihanblog.com/post/4 عادل اشکبوس آدرس وبلاگ های دانش آموزان دبیرستان مدرّس 2012-11-16T20:15:59+01:00 2012-11-16T20:15:59+01:00 tag:http://modares12.mihanblog.com/post/1 عادل اشکبوس درج لینک دانش آموزان دبیرستان مدرّس در این وبلاگ به معنی تأیید محتوای آنها از نظر علمی یا هر نظر دیگر نیست و مسؤولیّت محتوای آنها با خود دانش آموز است .

درج لینک دانش آموزان دبیرستان مدرّس در این وبلاگ به معنی تأیید محتوای آنها از نظر علمی یا هر نظر دیگر نیست و مسؤولیّت محتوای آنها با خود دانش آموز است .

]]>
چگونگی ارسال لینک شما به بخش لینکدونی وبلاگ مرکزی دبیرستان 2011-05-07T02:54:22+01:00 2011-05-07T02:54:22+01:00 tag:http://modares12.mihanblog.com/post/2 عادل اشکبوس 1) در بخش لینکدونی یعنی همین سمت راست روی « ارسال لینک روزانه » کلیک کنید. 2) یک صفحه باز می شود که در آن سه چیز از شما می خواهد : آدرس لینک یعنی آدرس وبلاگ شما عنوان لینک که حتماً نام و نام خانوادگی و سال تحصیلی و  کلاستان را بنویسید . برای نمونه این گونه بنویسید:  بهروز ایرانی دوم ریاضی کلاس 203 سال 1389-1390 3)توضیحات . در اینجا موضوع وبلاگتان را بنویسید . تا دوستان شما با نگاه داشتن مکان نما روی آدرس لینک شما بتوانند بفهمند موضوع این وبلاگ چیست.

1) در بخش لینکدونی یعنی همین سمت راست روی « ارسال لینک روزانه » کلیک کنید.

2) یک صفحه باز می شود که در آن سه چیز از شما می خواهد :

آدرس لینک یعنی آدرس وبلاگ شما

عنوان لینک که حتماً نام و نام خانوادگی و سال تحصیلی و  کلاستان را بنویسید . برای نمونه این گونه بنویسید:  بهروز ایرانی دوم ریاضی کلاس 203 سال 1389-1390

3)توضیحات . در اینجا موضوع وبلاگتان را بنویسید . تا دوستان شما با نگاه داشتن مکان نما روی آدرس لینک شما بتوانند بفهمند موضوع این وبلاگ چیست.

]]>